Baxter ngoài trời - ghế Manila

Nhà thiết kế:
Nguồn gốc: Italia

Cấu trúc hình ống, được làm bằng cây gậy Manila và đồng khắc, xen kẽ thông qua việc bện dây thừng bọc bằng da kỹ thuật.Site by sofresh