BELLAVITALUXURY
Ván sàn Oak Michelangelo Montblanc
Designer Origin
Listone Girodano Italy
Kích thước Năm
Lớp mặt: 5 mm Độ dà ván đỡ: 9 mm Tổng độ dày: 14 mm
Màu sắc Mã SP

Vẻ đẹp tinh tế của sàn gỗ Listone Giordano là kết quả của sự lựa chọn khéo léo các nguyên liệu thô, bí quyết chuyên sâu về gỗ và nhờ những người thợ có trình độ có thể xác định các đặc tính xác thực nhất của vật liệu sống này.
Có ba bề mặt hoàn thiện: Elite, Firamix và Country với mật độ vân và mắc gỗ tăng dần

Liên hệ